Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement regelt onderwerpen waarin door de verenigingsstatuten niet of niet volledig wordt voorzien. Het huishoudelijk reglement van de VvSL werd door de Algemene ledenvergadering op 6 oktober 2011 in Utrecht vastgesteld.