Privacyreglement

Privacy en de bescherming daarvan vragen een zorgvuldig omgaan met de persoons- en persoonlijke gegevens van de leden waarover een vereniging de beschikking krijgt. De VvSL beschikt over een privacyreglement dat voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.