Profiel van VvSL

De VvSL (Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders) is opgericht in oktober 2009 en heeft ongeveer 650 leden. Met ingang van 1 augustus 2021 zijn de NVS-NVL en de VvSL formeel gefuseerd en gaan we samen verder als één nieuwe vereniging voor begeleiders in het onderwijs onder de naam BiOND.


De aandacht van de VvSL richt zich op de inhoud en kwaliteit van LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding (LOB) en de positie van het schooldecanaat op de havo en het vwo. Daarnaast ligt de focus op de aansluiting voortgezet onderwijs–hoger onderwijs en op de inhoudelijke ontwikkelingen in het hbo en wo. Het ledenbestand bestaat dus grotendeels uit schooldecanen havo/vwo, maar ook particuliere keuzebegeleiders, beroeps- en studiekeuzebureaus en aansluitingscoördinatoren uit het hbo en wo zijn lid. Bovendien is een aantal VvSL-leden vmbo/havo/vwo-decaan.

Het verenigingsbestuur is breed van samenstelling, in leeftijd variërend van jong naar ouder, werkzaam als docent-decaan of beroepsdecaan of aansluitingscoördinator en afkomstig uit het vo, hbo en wo. Aan ervaring in en deskundigheid vanuit de praktijk ontbreekt het niet. Ook beschikt het bestuur over een groot netwerk. 
Door de open sfeer, goede onderlinge contacten en grote betrokkenheid binnen de vereniging weten leden het bestuur goed te vinden. Vragen, opmerkingen en suggesties van leden kunnen snel behandeld of op de juiste plaats neergelegd worden.

Dankzij het enthousiasme van de leden is een beroep op vrijwilligers nooit tevergeefs, behoudt het bestuur zonder problemen haar volle sterkte, kan de contributie relatief beperkt zijn en zijn er geen hoge financiële drempels voor de deelname aan verenigingsactiviteiten.
Het motto van de VvSL ”van, voor en door schooldecanen en loopbaanbegeleiders” werkt dus!