Congres

Het jaarlijkse VvSL-congres heeft inmiddels een zekere reputatie opgebouwd en is voor veel leden het hoogtepunt in het verenigingsjaar. Niet voor niets is het congres steeds volgeboekt.

Het congres begint altijd plenair met de algemene ledenvergadering en een keynote speaker die de motivatie en inspiratie voor de dag nog eens vergroot met een inleiding over een actueel thema.
Na het openingsgedeelte volgen drie ronden met een ruime keuze uit workshops. Daarbij is er een aantal terugkerende onderwerpen, omdat er elk jaar weer nieuwe collega’s zijn die goed geïnformeerd willen worden. En omdat men op bepaalde onderwerpen (zoals studiefinanciering en de toelating tot het hoger onderwijs) regelmatig bijgepraat wil of zelfs móet worden om vakinhoudelijk op de hoogte te blijven. Verder is er altijd aandacht voor innovatie op LOB-gebied, voor nieuwe LOB-methoden, voor scholingsmogelijkheden, voor actuele onderwerpen en ontwikkelingen die het werkveld van schooldecanen en andere loopbaanbegeleiders betreffen. Tenslotte is er een aanbod van workshops waarin begeleidingsvaardigheden worden getraind.

Een belangrijk onderdeel van een congres zijn de wandelgangen. Deze zijn er bij het VvSL-congres ook. Honderden collega’s uit het gehele land ontmoeten er elkaar. Zij wisselen er informatie uit, worden geïnspireerd en aan het denken gezet, doen ideeën op.


Congres_2019_10_jaar.jpg
VvSL congres 2019