Een ACT-toolkit voor LOB

Tom Luken en Albert de Folter namen enkele jaren geleden het initiatief om een vernieuwende LOB-aanpak te ontwikkelen voor de bovenbouw havo/vwo en de beginfase van het hoger onderwijs. Het resultaat is een ”toolkit” met 25 instrumenten die op verschillende manieren kunnen worden ingezet om het studiekeuzeproces van leerlingen en studenten te ondersteunen.

De tools hebben tot doel:

 • Een effectievere aanpak van de keuzesituatie en –problemen,
 • het leren maken van loopbaankeuzes en het verdiepen van het keuzeproces,
 • vermindering van keuzestress,
 • studiekeuzes waarmee leerlingen commitment ervaren en daardoor motiverender en stabieler zijn en
 • bijdragen aan de psychische weerbaarheid en flexibiliteit die nodig zijn voor succesvol werken en leven in de komende decennia.

De toolkit beoogt een verantwoorde, praktische, innovatieve en effectieve aanvulling te bieden op reeds bestaande instrumenten en methoden voor LOB.

In de training Een ACT-toolkit voor LOB komen de achtergronden van de toolkit en het effectief hanteren van de tools aan bod.

De training bevat de volgende onderwerpen:

 • De inhoud van (en oefenen met) de zes kernprocessen binnen ACT (Acceptance and Commitment Training): mindfulness, acceptatie, defusie, zelf als context, waarden en toegewijde actie,
 • de achtergrond en toepassingen van de test om keuzeproblemen in beeld te brengen (CDDQ),
 • het selecteren en hanteren van en oefenen met de tools en het samenstellen van keuzetrajecten,
 • ACT en zelfconceptpsychologie,
 • ACT en reflecteren / ACT en het brein en
 • houdingsaspecten van de begeleider.

De training beslaat drie donderdagmiddagen. Ook maakt een e-college deel uit van de training.

Schooldecanen/keuzebegeleiders van leerlingen in de bovenbouw van havo/vwo en van studenten in de beginfase van het hoger onderwijs vormen de doelgroep van de training. Bovendien is de training interessant voor studiekeuzebegeleiders in de hogere jaren en niveaus van het mbo.

De training wordt verzorgd door Albert de Folter en/of Tom Luken, de ontwikkelaars van de ACT-toolkit voor LOB.


Trainingsinformatie:

 voor wie

 decanen, loopbaanprofessionals en andere keuzebegeleiders

 data

 Wanneer je belangstelling voor deze training hebt, kun je die kenbaar maken op albert@omega-adviseurs.nl. Je wordt dan op de hoogte gesteld van de data voor de eerstvolgende training.

 tijd

 13.30 – 17.00 uur

 locatie

 Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht

  deelnemerskosten

 € 495 voor drie middagen inclusief koffie/thee/fris, werkmaterialen, e-collegemateriaal en het werkboek ”Beelden van mijn toekomst. Een ACT-toolkit voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding” van beide trainers

 aanmelden

 aanmeldingsformulier op www.act-in-lob.eu/scholing

 plaatsing

 in volgorde van aanmelding

 meer informatie

 albert@omega-adviseurs.nl en www.act-in-lob.eu