Startende decanen

In deze basiscursus voor startende decanen en loopbaanbegeleiders staat de praktijk centraal. Je wordt wegwijs gemaakt in het decanenwerk. Samen met nieuwe collega’s die veelal dezelfde vragen hebben. Zo bouw je dus meteen aan een netwerk dat voor decanen zo belangrijk is. De cursus is zowel geschikt voorafgaande, dus als voorbereiding op, als parallel aan de start van het werk als de decaan of loopbaanbegleider in het voortgezet onderwijs.

Inhoud:
Als startende decaan komt er enorm veel op je af. En er ontstaan vragen: Wat zijn mijn taken, hoe word ik wijs uit al die opleidingsmogelijkheden en wat moet ik daarvan eigenlijk weten? Hoe ziet het LOB-programma op mijn school eruit? Wat is daarin mijn rol en wat doen anderen? Hoe besteed ik de uren die ik voor het decanaat beschikbaar heb? Wat zijn goede informatiebronnen om te gebruiken? En zo zijn er nog heel wat andere vragen te bedenken. Vragen die (ogenschijnlijk) direct om een antwoord vragen…

Onderwerpen tijdens de eerste twee cursusdagen:

  • De taken van de decaan en de taakverdeling binnen de school
  • In welke lijn functioneer je en wat betekent dat voor jouw taken?
  • Het werken met informatie en informatiebronnen waaronder webpagina’s en internetbronnen. Wat gebruik je en waarvoor gebruik je ze?
  • Kiezen is een proces. Hoe begeleid je leerlingen bij hun keuzeproces? Hoe organiseer je dat op school? Wat doe je zelf en wat doen anderen?
  • De wereld van het hbo en wo
  • Het werken met een methode en het gebruik van testen. Wat beoog je daarmee? Welke resultaten boek je ermee en welke begeleiding is erbij nodig?

De derde cursusdag wordt gebruikt om op basis van de ervaringen in de decanaatspraktijk verdere informatie op te doen. Deze dag wordt ingevuld aan de hand van de vragen van de deelnemers.

Nieuwe invulling voorjaarscursus 
In het voorjaar van 2021 wordt de cursus uitgebreid met een terugkomdag. Op deze dag wissel je dan ervaringen uit en kun je aangeven aan welke extra informatie of training je nog behoefte hebt. Zo stelt de cursusleider samen met de groep het programma voor die dag samen. De derde dag krijgt dus een nieuwe invulling als uitbreiding van de eerste twee dagen waardoor de deelnemers met een nog stevigere basis kunnen starten als decaan of loopbaanbegeleider.

Voor wie?
Startende decanen en loopbaanbegeleiders binnen havo en vwo (vo).

DATA
Najaar: 24/9, 8/10, 17/12 VOL
Voorjaar: 08/04, 27/05, 10,06  NOG ENKELE PLAATSEN
Plaatsing in volgorde van aanmelding. 

TIJDSTIP
09.30 tot 16.30 uur 

LOCATIE
Najaar: Kantien (Utrecht)
Voorjaar: online cursus

KOSTEN
€ 650,-* voor leden
€ 750,-* voor niet-leden
(*bedrag excl. BTW)


TRAINER
Martine Buijsen