Intervisie met collega-decanen

Intervisie met collega-decanen (max. 14 deelnemers)

“Hoe kan ik mijn decanaat inrichten binnen de beperkte tijd?” “Hoe begeleiden collega’s leerlingen in het studiekeuzeproces?“ ”Ik heb een aantal mentoren in mijn team die ik niet mee krijg in LOB begeleiding. Hoe gaan collega’s daarmee om?” “Hoe vullen collega’s hun mentorlessen in?”

Als decaan werk je vaak alleen of met een enkele collega-decaan. Gelegenheid voor collegiaal overleg is niet mogelijk of blijft beperkt, terwijl de behoefte daaraan vaak groot blijkt. Is er wél gelegenheid voor intervisie, dan levert dat veelal ontspanning, vergroot zelfvertrouwen, inspiratie én werkplezier op. Dat heeft vervolgens een positief effect op de leerlingen en collega’s.

In een dagdeel ga je aan de slag met casussen die jij en/of je collega’s inbrengen. Door de structuur van de intervisiemethode leer je met elkaar op diverse manieren naar je vraag en je eigen rol daarin kijken. Je krijgt concrete handvaten, alternatieve handelings-opties, adviezen van collega’s om met situaties om te gaan en je deelt ervaringen-die-werken. Door de opzet van de methode is de intervisiesessie voor elke deelnemer waardevol, ook wanneer deze geen casus heeft ingebracht of wanneer niet alle casussen aan bod komen. De gespreksleider faciliteert het proces en geeft waar wenselijk inhoudelijke onderbouwing d.m.v. psycho-educatie.

De intervisiesessies zijn los te bezoeken. De terugkerende aard en opzet van de intervisie biedt bedding voor vakinhoudelijke ‘voeding’, steun, gedeelde professionalisering en landelijke verbinding met collega’s.

Intervisiebegeleiding kan ook op locatie in school plaatsvinden in (docenten-mentoren-schoolleiding-jaarlaagcoördinator) teams. www.ztb.nu

Leonore Zuijderhoudt is psycholoog. Zij heeft jarenlange ervaring als loopbaanbegeleider en trainer en begeleider van leerlingen, studenten en hun docenten (WO, HBO, VO) op het gebied van studiekeuze, gespreksvoering en ‘de Psychologie achter Communicatie’.
De trainingen worden gegeven vanuit een oplossings-en krachtgerichte benadering. Website: www.ztb.nu