LOB-gesprekken voeren

In de beperkt beschikbare tijd wil je als decaan of mentor je leerlingen de aandacht geven waarop ze recht hebben. Via een kort antwoord op een vraag, met een verwijzing of door een goed gesprek.

In de tweedaagse VvSL-training LOB-gesprekken voeren scherpen de deelnemers hun basisgesprekstechnieken aan, werken ze aan een coachende houding en ontwikkelen ze vaardigheden die leerlingen stimuleren om met LOB méér en beter aan het werk te gaan. De training biedt tevens achtergrondinformatie die van invloed kan zijn op de kwaliteit en het effect van LOB-gesprekken.

Onderwerpen op de eerste trainingsdag:

 • Het doel van een LOB-gesprek met leerlingen.
 • De rol van de decaan/mentor in het LOB-gesprek.
 • Het keuzeproces.
 • De loopbaancompetenties.
 • Hoe je leerlingen activeert om aan het werk te gaan met LOB.
 • Oefenen van algemene gesprekstechnieken: vragen stellen, ”oen”, ”oma”, van een vraag een wedervraag maken en méér.

Programma van de tweede trainingsdag:

 • Kiezen en het brein.
 • De structuur van een effectief LOB-gesprek.
 • Het belang en het ontwikkelen van een coachende houding voor een effectief keuzeproces.
 • Handvatten voor het stimuleren van reflectie.
 • Interventiemogelijkheden in een gesprek.
 • Oefenen.

De enige manier om je gesprekstechnieken eigen te maken, is door deze te oefenen. Op beide trainingsdagen ligt daarom een stevig accent op het oefenen van de algemene gespreksvaardigheden en het toepassen van de behandelde theorie in concrete gesprekssituaties.

De theoretische onderdelen en het praktisch oefenen van gesprekken zijn niet specifiek gericht op havo/vwo. Aan deze VvSL-training kunnen derhalve ook vmbo/mavo-decanen en -mentoren deelnemen.

De training wordt gegeven door Annemiek Jonker. Annemiek is opgeleid als orthopedagoog en coacht jongeren met keuze- en levensvragen. Ze werkte eerder als keuzebegeleidster van studenten en als schooldecaan.

Decanen die zich na de training LOB-gesprekken voeren verder willen ontwikkelen als loopbaancoach, kunnen daarvoor de opleiding De decaan als loopbaancoach volgen (zie www.lob123.nl). Voor decanen en mentoren die zich willen verdiepen in de meer psychologische kanten van gespreksvoering is er de training Contact Centraal (zie www.contactcentraal.nl).


Trainingsinformatie:

 voor wie

 decanen en mentoren vmbo/mavo, havo en vwo

 data

 op donderdagen

 tijd

 10.00 – 16.00 uur

 locatie

 Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht

 deelnemerskosten

 € 450 voor twee trainingsdagen en inclusief alle cursusmaterialen, een reader, koffie/thee en lunch. Dit bedrag geldt ook voor mentoren van een school met een decaan die VvSL-lid is. Niet-leden en mentoren van een school waarvan de decaan geen VvSL-lid is betalen € 500.

 aanmelden

 is momenteel niet mogelijk​

 plaatsing

 in volgorde van aanmelding

 meer informatie

 secretaris@vvsl.nl