DecaZine

Het verenigingstijdschrift DecaZine is een weerspiegeling van het brede werkterrein van schooldecanen, andere loopbaanbegeleiders en aansluitingscoördinatoren voortgezet onderwijs-hoger onderwijs. In informatieve achtergrondartikelen en opiniërende (gast)columns. In verhalen over de dagelijkse praktijk van LOB en de rol daarin van de decaan in de school. En er is aandacht voor de ontwikkelingen en de profilering binnen het voortgezet onderwijs, vervolgopleidingen, de arbeidsmarkt, de aansluiting voortgezet onderwijs-hoger onderwijs, professionalisering van loopbaanbegeleiders, veranderingen in wet- en regelgeving. In korte (nieuws)berichten komt bovendien de actualiteit aan de orde.

Het tijdschrift verschijnt driemaal per schooljaar: in december, maart of april en juni.
VvSL-leden ontvangen het verenigingstijdschrift digitaal en in gedrukte vorm thuis op hun deurmat.
DecaZine is exclusief voor VvSL-leden. Alle reeds verschenen nummers zijn hier te vinden.


Redactie

  hoofdredactie  Marlies van Tooren                                                        decazine@vvsl.nl                                                           
  Marcel Bouwman


Studiekeuzespecial

Voor het eerst verscheen deze special van DecaZine direct na de zomervakantie van 2016. Het was meteen een groot succes.
Sindsdien wordt de DecaZine-redactie elk jaar tijdelijk uitgebreid met nog meer inhoudelijk specialisten om de volgende Studiekeuzespecial samen te stellen en daarmee (voor)examenklassers havo/vwo te voorzien van de meest recente informatie over het kiezen van een vervolgstudie, aanmelden, selectie, studiefinanciering en méér. Oud-leerlingen brengen de praktijk in met hun ervaringen en hun daarop gebaseerde tips.
De Studiekeuzespecial heeft inmiddels een duidelijke plaats gekregen in de informatievoorziening naar leerlingen en hun ouders. Dat bewijst de oplage van de editie 2018/2019: ruim 30.000 exemplaren.


Abonnement

Niet-leden kunnen zich abonneren op de gedrukte versie van DecaZine voor  € 40 per kalenderjaar. Daarvoor ontvang je de drie nummers die per jaar verschijnen en de Studiekeuzespecial. Een abonnement kan worden aangevraagd bij decazine@vvsl.nl

Adverteren

Het is mogelijk om in het verenigingstijdschrift te adverteren. De advertenties worden geplaatst in de gedrukte en de digitale versie van DecaZine. De digitale versie van het blad wordt opgenomen in een archief dat leden kunnen raadplegen. De deadline voor de aanlevering van advertenties ligt 3 weken vóór de verschijningsdatum. Adverteerders kunnen contact opnemen met de redactie (decazine@vvsl.nl).


Decazine_25.png
Decazine_24.png
Decazine_23.png
thumb_vvsl_studiekeuzespecial.jpg