Overnemen van lidmaatschap

Veranderen van functie of taak, veranderen van school of werkkring, met (pre)pensioen gaan, het komt ook bij leden van de VvSL voor.
Wanneer de werkzaamheden worden overgenomen door een opvolger/ster, kan het VvSL-lidmaatschap niet worden overgezet op deze collega. Het lidmaatschap van de VvSL is immers persoonsgebonden. Weliswaar wordt de contributie bijna altijd betaald door de school/werkgever, het is de schooldecaan/loopbaanbegeleider die lid is.

Voor het overnemen van het VvSL-lidmaatschap zijn twee acties nodig:

  1. Vanwege het persoonlijke karakter van het lidmaatschap moet de vertrekkende schooldecaan/loopbaanbegeleider zelf het lidmaatschap opzeggen of – indien gewenst – omzetten naar een seniorlidmaatschap via het opzegformulier.
  2. De opvolger/ster meldt zich zelf hier aan als VvSL-lid en profiteert meteen van de voordelen van het lidmaatschap.

De contributie van de VvSL heeft betrekking op een kalenderjaar en wordt verrekend bij het overnemen van het lidmaatschap. Wanneer de contributie voor het jaar betaald is, is de opvolger/ster over de rest van het kalenderjaar geen contributie meer verschuldigd en betaalt deze pas contributie met ingang van 1 januari van het volgende jaar.