Decanenkringen en de Kringvoorzittersvergadering

Er zijn in Nederland 23 decanenkringen havo/vwo. In deze kringen ontmoeten havo/vwo-schooldecanen en in sommige gevallen ook aansluitingscoördinatoren uit het hoger onderwijs elkaar op regionaal niveau. De activiteiten van de kringen zijn zeer divers. Er zijn kringen die een gezamenlijke regionale voorlichtingsmanifestatie organiseren. Andere kringen werken aan innovatie op LOB-gebied of aan een regionale, inhoudelijke samenwerking tussen het voortgezet en het hoger onderwijs. Men organiseert ook wel gezamenlijke scholing voor de kringleden. In alle kringcontacten staat bovendien de uitwisseling van kennis, ervaring(en) en ideeën hoog op de agenda. De decanenkringen zijn autonoom en maken organisatorisch geen deel uit van de VvSL. Het bestuur van de vereniging onderhoudt wel nauwe contacten met de 23 kringen. Zo organiseert en faciliteert de VvSL tweemaal per schooljaar een kringvoorzittersvergadering.


Kringvoorzittersvergadering 

De kringvoorzittersvergadering is in decanenland een belangrijk informatie/overleg/discussieplatform voor kringvoorzitters of andere vertegenwoordigers van de regionale decanenkringen havo/vwo én het VvSL-bestuur. In interactie met alle deelnemers wordt op landelijk niveau veel informatie uitgewisseld, worden meningen geformuleerd en aangescherpt en worden zaken geagendeerd en opgepakt waarmee schooldecanen worden geconfronteerd. De inbreng vanaf de werkvloer in havo/vwo en het hoger onderwijs en de rondvraag krijgen in elke kringvoorzittersvergadering veel tijd en aandacht. Verder bevat de agenda altijd een presentatie. En vaak meerdere. Over nieuwe wet- en regelgeving, over nieuwe of vernieuwde websites, over projecten, over onderzoek en innovatie op LOB-terrein, over organisaties, enz.

De VvSL organiseert de kringvoorzittersvergadering altijd in de maanden november en maart in Utrecht. 

In het schooljaar 2019-2020 zijn de kringvoorzittersvergaderingen op:

  • donderdag 28 november 2019 om 10.00 uur 
  • donderdag 19 maart 2020 om 13.30 uur 

Klik hier voor de verslagen van de kringvoorzittersbijeenkomsten. 


Kringen en contactpersonen

Klik hier voor een overzicht van contactpersonen van decanenkringen.