VvSL Congres 2020

Het jaarlijkse VvSL-congres heeft inmiddels een zekere reputatie opgebouwd en is voor veel leden het hoogtepunt in het verenigingsjaar. Niet voor niets is het congres steeds volgeboekt.

In tijden als deze moeten we onze geplande evenementen aanpassen aan de omstandigheden. Dat geldt ook voor de algemene ledenvergadering en de 12de editie van het congres van de VvSL op donderdag 5 november 2020.

Deze 12de editie van ons congres kiezen we noodgedwongen voor een online programma en een virtuele ontmoeting met de leden van de vereniging. Zoals gebruikelijk starten we ook nu met de algemene ledenvergadering voor onze leden, het hoogste orgaan van de VvSL. Elk lid heeft er spreekrecht en alle leden kunnen er hun stemrecht gebruiken, onder andere bij de benoeming van bestuursleden. Dat zal dit jaar niet anders zijn.

Na de ledenvergadering gaan we verder met het inhoudelijke deel van het congres, een keynote van prof.dr. Jelle Jolles over het leren kennen van je leerling en de adolescent als studiekiezer. 

Een belangrijk onderdeel van ons VvSL congres zijn de ontmoetingen in workshops, tijdens de lunch en in de wandelgangen. Hoewel dat dit jaar niet fysiek in Domstad zal zijn, hopen wij jullie dit jaar toch te inspireren en te motiveren om samen met collega’s in en buiten je school het gesprek over (keuze)begeleiding van de leerling/student voort te zetten. Daarom geven wij een aantal stellingen mee, gerelateerd aan de keynote en het thema van Jelle Jolles.Programma donderdag 5 november 2020

09-30 - 10.15 uur - Algemene ledenvergadering - online

Een uitnodiging voor de vergadering is reeds verstuurd. De stukken volgen binnenkort. 


congres_2018.jpg

10.30 - 11.45 uur - Keynote lezing - online
‘Leer je leerling kennen; de adolescent als studiekiezer’-
prof.dr. Jelle Jolles, neuropsycholoog

De adolescent is werk in uitvoering: tot ruim na het 20e jaar. Prikkels uit de omgeving blijken essentieel te zijn voor de ontplooiing, en voor de rijping van de hersenen: cognitieve prikkels én sociale prikkels, én emotionele én fysieke prikkels. De lange periode tussen kindertijd en volwassenheid is nodig voor de adolescent om de kennis en ervaringen op te doen die noodzakelijk zijn om uiteindelijk te kunnen functioneren in onze snel veranderende samenleving. Die kennis en ervaringen komen er dankzij de omgeving; vooral docenten en ouders. Zij geven steun, sturing en inspiratie. Het is fascinerend, dat er hersenfuncties blijken te zijn die pas ver in de adolescentie zijn uitgerijpt. Dit verklaart waarom het voor de meeste laat-adolescenten nog steeds erg lastig is om goed overwogen te oordelen en verantwoord te kiezen. Het gaat om enkele van de z.g. Executieve Functies (EF) en vooral het zelfinzicht en de zelfregulatie. Daarnaast gaat het om empathie (het vermogen om zich in anderen in te leven), het overzien van consequenties, en het inzicht in de doelen en intenties van anderen en van de sociale omgeving. Hun sociale brein is nog in ontwikkeling en daardoor kunnen ze de consequenties van keuzen nog niet goed overzien. In deze presentatie bespreek ik de betreffende EF en geef handvatten voor interventies die kunnen bijdragen aan een studie- en loopbaankeuze die recht doet aan een optimale ontplooiing. Daarbij zal ik expliciet ook ingaan op de nieuwe uitdagingen die de coronaperiode ons stelt.   

Een handout van de Keynote is hier te vinden (inlog vereist) 

Jelle_Jolles.jpg


11.45 - .... uur - Optioneel: Kringvergadering – online of fysiek; collectief

Bespreking van stellingen tijdens online of fysieke kringbijeenkomst op 5 november na de keynote, of op een door de kring te bepalen datum.