Online leertraject LOB, zelfstandige variant

De Online leertraject LOB is een gezamenlijk project van de NVS-NVL en de VvSL. De leergang is gericht op visie- en beleidsontwikkeling op het gebied van LOB. Aan het eind van de leergang beschik je over een visiedocument met een integraal plan van aanpak voor LOB op je eigen school.

Inhoud:

In het leertraject staan vragen centraal als: waar staan wij als school met LOB en waar willen wij daarmee naartoe? Hoe geven wij handen en voeten aan LOB-beleid binnen de school? Welke LOB-activiteiten kunnen wij ontwikkelen en welke rollen en taken zijn daarbij te onderscheiden? Hoe betrekken wij ouders bij LOB en hoe kunnen wij zinvol samenwerken met het vervolgonderwijs?

De leergang is opgebouwd uit acht modules waarin zowel theorie als praktijk aan bod komen:

  • Module 1: Naar een visie op LOB
  • Module 2: Doorlopende leerlijn LOB
  • Module 3: Werken aan loopbaancompetenties
  • Module 4: Rollen en taken rondom LOB in de school
  • Module 5: Samenwerken met het vervolgonderwijs
  • Module 6: Competenties en professionalisering
  • Module 7: Ouders betrekken bij LOB
  • Module 8: Integraal plan van aanpak LOB.

Voor wie?

Schooldecanen en LOB-coördinatoren met minimaal een jaar ervaring vormen de. Je moet op LOB-gebied een flinke stap vooruit willen zetten. Draagvlak bij en medewerking van de schoolleiding (en andere collega’s) zijn essentiële voorwaarden voor de voortgang van de leergang en de implementatie van de resultaten ervan.

Aanmelden en deelname:

Het materiaal van het Online leertraject LOB is gratis en voor iedereen vrij toegankelijk via http://www.spons.nl/onlineleerganglob