Online leergang LOB

De Online leergang LOB is een gezamenlijk project van de NVS-NVL en de VvSL. De leergang is ontwikkeld in het kader van het project Stimulering LOB van de VO-raad en door beide decanenverenigingen overgenomen.

In de leergang staan vragen centraal als: Waar staan wij als school met LOB en waar willen wij daarmee naartoe? Hoe geven wij handen en voeten aan LOB-beleid binnen de school? Welke LOB-activiteiten kunnen wij ontwikkelen en welke rollen en taken zijn daarbij te onderscheiden? Hoe betrekken wij ouders bij LOB en hoe kunnen wij zinvol samenwerken met het vervolgonderwijs?

De leergang is opgebouwd uit acht modules:

 • Module 1: Naar een visie op LOB
 • Module 2: Doorlopende leerlijn LOB
 • Module 3: Werken aan loopbaancompetenties
 • Module 4: Rollen en taken rondom LOB in de school
 • Module 5: Samenwerken met het vervolgonderwijs
 • Module 6: Competenties en professionalisering
 • Module 7: Ouders betrekken bij LOB
 • Module 8: Integraal plan van aanpak LOB.

Elke module bestaat uit een theoretisch deel met praktijkvoorbeelden, verdiepingsvragen, praktijkopdrachten en een afrondende opdracht.

De leergang is gericht op visie- en beleidsontwikkeling op het gebied van LOB. Via de modules wordt toegewerkt naar het beoogde eindproduct: een visiedocument met een integraal plan van aanpak voor LOB op de eigen school.

Schooldecanen en LOB-coördinatoren met een jaar (en liefst méér) ervaring vormen de doelgroep van de leergang. Zíj moeten op LOB-gebied een flinke stap vooruit willen zetten. Dat geldt ook voor de schoolleiding. Draagvlak bij en medewerking van de schoolleiding (en andere collega’s) zijn essentiële voorwaarden voor de voortgang van de leergang en de implementatie van de resultaten ervan.


begeleide variant

Bij deze variant van de leergang krijg je bij het doorwerken van de modules begeleiding van een persoonlijke coach. Je werkt aan de modules op tijden die je zelf uitkomen en je krijgt bij elke module feedback van de inhoudelijk expert.

De leergang bestaat al enkele jaren en inmiddels zijn de nodige certificaten uitgereikt. Nieuw is dat je op elk moment in het (school)jaar aan de leergang kan beginnen en vanaf de start een individueel tijdstraject kan doorlopen. De begeleide variant vraagt een forse tijdsinvestering. Per module ben je ongeveer vier uur kwijt aan het doornemen van het materiaal en het beantwoorden van de verdiepingsvragen. Het maken van de afrondende opdracht vraagt naar schatting acht uur. Optioneel bevat elke module een praktijkopdracht die bedoeld is om samen met collega’s op school uit te voeren. Zo’n praktijkopdracht vraagt bij uitvoering naar schatting acht uur en waarschijnlijk ook de nodige planning. Al met al moet je rekening houden met een studiebelasting van vier uur per week en dat gedurende ongeveer negen maanden.

Aan het deelnemen aan de begeleide variant hangt uiteraard een prijskaartje. Daarvoor krijg je als deelnemer wel veel ondersteuning, stimulans, deskundigheid en feedback terug. En de school krijgt de beschikking over een beleidsdocument waarmee op LOB-gebied een forse stap voorwaarts kan worden gezet.


Informatie begeleide variant van de leergang:

 voor wie
 decanen en LOB-coördinatoren vmbo, havo en vwo
 start
 op elk moment in het (school)jaar
 studiebelasting
 gemiddeld 4 uur per week
 deelnemerskosten
 € 1.195 voor de persoonlijke coaching
 aanmelden
 via https://www.nvs-nvl.nl/kenniscentrum/cursusaanbod/online-leergang-lob
 meer informatie  
 bij projectleidster Ellen Rozeman, e.rozeman@nvs-nvl.nl


niet-begeleide variant

Het materiaal van de Online leergang LOB is gratis en voor iedereen vrij toegankelijk via http://www.spons.nl/onlineleerganglob

Je zult begrijpen dat het volgen van de leergang zonder deskundige begeleiding van een persoonlijke coach een groot beroep doet op jouw zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Tevens mis je de feedback van een coach.

Aan de niet-begeleide variant van de leergang kan je op elk moment beginnen.


introductiemodule ”Kennismaking met LOB”

Speciaal voor beginnende decanen is als aanloopje naar de Online leergang LOB een introductiemodule ontwikkeld. Deze is niet gericht op het ontwikkelen van LOB-beleid. In de introductiemodule maak je zonder begeleiding kennis met een aantal belangrijke aspecten van LOB en de praktijk van het decanaat. De onderwerpen zijn:

 • Het waarom, hoe en wat van LOB,
 • de positie en rol van het decanaat,
 • de loopbaancompetenties,
 • de verschillende tools voor LOB en
 • het maken van een LOB-jaarplanning.


De online introductiemodule ”Kennismaking met LOB” vraagt een tijdsinvestering van 20 uur en is te vinden op http://www.spons.nl/kennismakingmetLOB. Je kan er op elk moment mee beginnen.