Buitengewone algemene ledenvergadreing - 24 juni 2021

Op 25 maart jl. hebben de leden van de VvSL tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering met grote meerderheid ingestemd met de fusie tussen de VvSL en de NVS-NVL. We hadden gehoopt dat de fusie daarmee op 1 juli formeel een feit zou zijn.

Een maand vertraging en opnieuw stemmen - MELD JE HIER AAN

Naar onlangs bleek, heeft het bureau dat onze fusie begeleidt, Wissenraet Van Spaandonck, echter een paar steken laten vallen. De belangrijkste is dat ze abusievelijk verzuimd hebben om voorafgaand aan de ALV het fusievoorstel inclusief bijlagen te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het is wettelijk vereist om het fusievoorstel minimaal één maand ter visie te leggen voordat een geldig besluit tot fusie kan worden genomen. Ook dienen de stukken waarover een besluit wordt genomen juridisch te worden geformuleerd, hetgeen onvoldoende het geval bleek. Deze omissies komen geheel voor rekening van Wissenraet Van Spaendonck. Een excuusbrief van het bureau vind je hier.

Vervelend gevolg is dat de ALV nogmaals het besluit tot fusie dient te nemen nadat het fusievoorstel de voorgeschreven termijn ter visie heeft gelegen, ervan uitgaand dat niemand in verzet gaat tijdens de maand van de ter visie legging. Hierdoor verschuift ook de fusiedatum van 1 juli naar 1 augustus 2021.

Uiteraard zijn wij hierdoor onaangenaam verrast. Maar we moeten door. Dus zijn we verplicht wederom een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uit te schrijven. Deze -korte- vergadering vindt plaats op


donderdag 24 juni, van 13:00 – 13:30 uur uiterlijk (online).

Link naar de livestream


De ALV neemt dan (wederom) het besluit over de fusie tussen VvSL en NVS-NVL, zoals opgenomen in bijgaand fusievoorstel en toelichting, wat in feite neerkomt op inloggen en stemmen. Meer niet.