Doelstellingen

De VvSL heeft als doel een vereniging te zijn waar schooldecanen, loopbaanbegeleiders en aansluitingscoördinatoren in het hoger onderwijs samenwerken om LOB verder te ontwikkelen.

Op grond van deze doelstelling behartigt de vereniging de belangen van haar leden door te werken aan de volgende afgeleide doelstellingen:

  • Het stimuleren van contacten tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs
  • het professionaliseren van haar leden
  • het (pro)actief optreden als gesprekspartner in relevante netwerken in en buiten het onderwijs
  • het informeren en adviseren van haar leden en anderen die betrokken zijn bij ontwikkelingen op LOB-gebied
  • het actief en kritisch bijdragen aan het ontwikkelen van LOB
  • het vakinhoudelijk (en zo nodig ook rechtspositioneel) ondersteunen van haar leden in hun decanaatstaak/functie.