Contributie

De contributie van de VvSL is bepaald niet hoog. Met de inzet van veel vrijwilligers en een strenge kostenbewaking wordt de jaarlijkse ledenbijdrage zo laag mogelijk gehouden.
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Daarom heeft de contributie ook betrekking op een kalenderjaar. Seniorleden betalen de helft van de contributie voor gewone leden.

Voor het jaar 2019 is de contributie voor:

  gewone leden                                       €  95,00 
  seniorleden                €  47,50
  leden van verdienste                €    0,00


​Wanneer een lid in de loop van het jaar het lidmaatschap overdraagt aan zijn/haar opvolger/ster, wordt de contributie verrekend en betaalt de opvolger/ster pas contributie met ingang van 1 januari van het volgende jaar.

Nieuwe leden die zich aanmelden na de zomervakantie betalen tot 1 januari van het volgende jaar geen contributie.