Organisatie

De VvSL kent een platte en flexibele organisatie met korte communicatielijnen.
Officieel (volgens de statuten) heeft de vereniging slechts drie ”organen”: de Algemene ledenvergadering, de kascontrolecommissie en het algemeen bestuur.

Om de verenigingsdoelstellingen te realiseren is echter méér nodig. Daarom kan het algemeen bestuur volgens het huishoudelijk reglement werkgroepen en commissies instellen. De nieuwsbrieven en het verenigingstijdschrift DecaZine zijn bovendien – naast internet en de website – onmisbaar voor de communicatie met de leden.

De decanenkringen havo/vwo maken officieel geen deel uit van de VvSL-organisatie. De vereniging coördineert wel de contacten tussen de kringen. Dat gebeurt onder andere in de kringvoorzittersvergadering die tweemaal per schooljaar wordt gehouden.