Commissies

Dat de ledeninbreng in de VvSL niet alleen uit contributie bestaat, komt naar voren bij de vorming van een commissie. Een commissie, ingesteld door het algemeen bestuur, heeft een structurele taak die is vastgelegd in een taakopdracht. Omdat een commissie haar werkzaamheden over een langere periode verricht, legt zij minstens één keer per jaar schriftelijk verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Tot nu toe kent de vereniging één commissie: de congrescommissie. De personele bezetting hiervan wil per jaar wel eens wisselen. Het resultaat van de inspanningen is echter elk jaar weer een zeer geslaagd en hoog gewaardeerd congres.