DecaZine

Het verenigingstijdschrift DecaZine is een weerspiegeling van het brede werkterrein van schooldecanen, andere loopbaanbegeleiders en aansluitingscoördinatoren voortgezet onderwijs-hoger onderwijs. In informatieve achtergrondartikelen en opiniërende (gast)columns. In verhalen over de dagelijkse praktijk van LOB en de rol daarin van de decaan in de school. En er is aandacht voor de ontwikkelingen en de profilering binnen het voortgezet onderwijs, vervolgopleidingen, de arbeidsmarkt, de aansluiting voortgezet onderwijs-hoger onderwijs, professionalisering van loopbaanbegeleiders, veranderingen in wet- en regelgeving. In korte (nieuws)berichten komt bovendien de actualiteit aan de orde.

Het tijdschrift verschijnt driemaal per schooljaar: in december, maart of april en juni.
VvSL-leden ontvangen het verenigingstijdschrift digitaal en in gedrukte vorm thuis op hun deurmat.
DecaZine is exclusief voor VvSL-leden. Alle reeds verschenen nummers zijn hier te vinden.


Redactie

  hoofdredactie
  Marlies van Tooren                                                      
  decazine@vvsl.nl                                                           
  Marcel Bouwman


Studiekeuzespecial

Voor het eerst verscheen deze special van DecaZine direct na de zomervakantie van 2016. Het was meteen zo’n succes dat er 27.000 exemplaren gedrukt moesten worden.
In 2017 werd de DecaZine-redactie opnieuw tijdelijk uitgebreid met inhoudelijk specialisten om de Studiekeuzespecial 2017/2018 samen te stellen en daarmee (voor)examenklassers havo/vwo te voorzien van de meest recente informatie over het kiezen van een vervolgstudie, aanmelden, selectie, studiefinanciering en méér.
De Studiekeuzespecial heeft – gezien de grote belangstelling – een duidelijke plaats gekregen in de informatievoorziening naar leerlingen en hun ouders. Daarom is besloten de special ook in 2018 te laten verschijnen.


Abonnement

Niet-leden kunnen zich abonneren op de gedrukte versie van DecaZine voor  € 40 per kalenderjaar. Daarvoor ontvang je de drie nummers die per jaar verschijnen en de Studiekeuzespecial. Een abonnement kan worden aangevraagd bij decazine@vvsl.nl

Adverteren

Het is mogelijk om in het verenigingstijdschrift te adverteren. De advertenties worden geplaatst in de gedrukte en de digitale versie van DecaZine. De digitale versie van het blad wordt opgenomen in een archief dat leden kunnen raadplegen. De deadline voor de aanlevering van advertenties ligt 3 weken vóór de verschijningsdatum. Adverteerders kunnen contact opnemen met de redactie (decazine@vvsl.nl).