Nieuwsbrieven

Via de VvSL-nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden van actuele zaken. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: veranderingen in de wet- en regelgeving, aankondigingen van cursussen en congressen, verslagen van verenigingsactiviteiten, knelpunten in de onderwijspraktijk (zoals de rekentoets), resultaten uit onderzoek, ministeriële brieven, berichten over innovatie op LOB-terrein en nieuwe opleidingen.

Gemiddeld zo’n twaalf keer per jaar komt de nieuwsbrief digitaal uit.
De nieuwsbrief is exclusief voor VvSL-leden. Je vindt hem hier.


Redactie

Er bestaat geen tijdschema voor het uitbrengen van de nieuwsbrief. Wanneer er voldoende kopij (voor minstens twee A4-tjes) voorhanden is, gaat redacteur Marlies van Tooren aan de slag.

  redacteur
  Marlies van Tooren
  marlies.van.tooren@vvsl.nl