Opstellen LOB-plan

In het voorjaar van 2018 is de Kwaliteitsagenda LOB  ondertekend door het LAKS, de VO-raad, de NVS-NVL en de VvSL. Een belangrijk punt in die kwaliteitsagenda is dat elke school een visie heeft op LOB en het LOB-beleid vastlegt in het schoolplan.

De inspectie neemt het LOB-beleid en de praktische vormgeving daarvan mee in haar toezichtkader voor de scholen. Ook kan de inspectie in het bestuurlijk gesprek de schoolvisie op LOB aan de orde stellen als onderdeel van het stimulerend toezicht.

Om havo/vwo-decanen te ondersteunen bij het opstellen van een LOB-beleidsplan biedt de VvSL in samenwerking met Loopbaangroep een masterclass aan van één dag waarin je praktische handvatten krijgt voor het schrijven van het LOB-beleidsplan van jouw school en daarmee meteen een begin maakt.

Na afloop van de masterclass:

  • Beschik je over een praktisch format voor een LOB-beleidsplan en heb je uitgelegd gekregen hoe je dat gebruikt om jouw eigen LOB-beleidsplan op te stellen in relatie met de onderwijskundige en LOB-visie van je school,
  • heb je een eerste opzet gemaakt voor het LOB-beleidsplan van jouw school en
  • heb je aanknopingspunten om je LOB-beleidsplan met andere belanghebbenden in je school te verbinden om zo het voor de uitvoering benodigde draagvlak te creëren.

De masterclass is speciaal voor de VvSL ontworpen en wordt gegeven door een trainer van Loopbaangroep. Loopbaangroep is een initiatief van Marinka Kuijpers, de grondlegger van de loopbaancompetenties en de methode hoe je deze bij mensen ontwikkelt. Bij het ontwikkelen van trainingen en tools heeft Loopbaangroep voortdurend aandacht voor de registratie en monitoring van praktijkervaringen.

Voor wie? 

Decanen havo en vwo

DATA
22 en 29 april  ​GEANNULEERD

TIJDSTIP
09.30 tot 16.00 uur 

LOCATIE
Online bijeenkomst 

KOSTEN
€ 295,-* voor leden
€ 395,-* voor niet-leden
*Excl. BTW


TRAINER
Marionette Vogels