Leiding geven aan LOB

Als decaan ben je de spin in het web van de loopbaanbegeleiding van je leerlingen. Voor de meeste decanen is het echter onmogelijk alle leerlingen de benodigde persoonlijke aandacht te geven. Om alle leerlingen te bereiken schakelt de decaan de mentoren in. Als intermediair en als motivator die leerlingen stimuleert zich bezig te houden met hun toekomst in en na school. Niet alle mentoren zijn vanuit zichzelf gemotiveerd en voldoende toegerust om deze taak op zich te nemen. En zo wordt de decaan ineens projectleider van een project met medewerkers. Dat betekent leidinggevende werkzaamheden waarop niet iedere decaan is voorbereid. Formeel heeft de decaan geen leidinggevende positie, maar wel is de decaan verantwoordelijk voor de uitvoering van de LOB-activiteiten op school. 

In de training Leiding geven aan LOB staat de vraag centraal: Hoe zorg ik er als decaan voor dat mentoren hun begeleidende taak in de keuzebegeleiding oppakken en wij samen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor deze taak en de beoogde resultaten? Hoe spreek ik mentoren aan wanneer deze de LOB-taak niet oppakken? Hoe zorg ik voor een klimaat waarin mentoren zich (kunnen) ontwikkelen tot de LOB-begeleider die de leerling nodig heeft? Hoe werk ik hierin samen met de schoolleiding? 

De schoolleiding is de opdrachtgever van de decaan en laat de verantwoordelijkheid voor ”het project LOB” graag aan de decaan. Vaak is dat prettig, omdat dit veel ruimte voor eigen invulling biedt. Soms is dat lastig, want betrokkenheid van de schoolleiding is een belangrijke voorwaarde om een goede LOB, gedragen door alle betrokkenen (leerlingen, ouders, mentoren, vakdocenten, vervolgonderwijs, beroepenveld), tot stand te brengen.

In de training ga je uit van je eigen interne schoolsituatie, breng je in kaart wat je als decaan van wie verwacht en hoe je de communicatie met de schoolleiding, mentoren, leerlingen en vakdocenten vormgeeft. Je werkt aan een meerjarenplan waarin mentoren zich kunnen ontwikkelen tot de LOB-begeleider die jij voor ogen hebt. Je kijkt als decaan naar de rol die je zelf hebt in het bereiken van optimale LOB-resultaten. Verder maak je kennis met diverse managementprincipes die van toepassing zijn op de rol die je als decaan ten aanzien van collega’s hebt. 

De inhoud van de training is niet specifiek gericht op de havo/vwo-situatie. Vmbo/mavo-decanen hebben immers met dezelfde managementproblematiek te maken.

De training wordt gegeven door Annemiek Jonker, een deskundige op het gebied van LOB en het geven van trainingen. Annemiek verzorgde 15 jaar lang trainingen voor decanen en mentoren aan de Universiteit Utrecht. Ze is zelf twee jaar parttime decaan geweest en heeft veel kennis van keuzevraagstukken door haar werkervaring als voorlichtster, aansluitingscoördinator en keuzebegeleidster.


Trainingsinformatie:

 voor wie

 decanen vmbo/mavo, havo en vwo

 data

 Donderdag 19 september, donderdag 10 oktober en   donderdag 21 november

 tijd

 10.00 – 16.00 uur

 locatie

 Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht

 deelnemerskosten

 € 650 voor drie cursusdagen en inclusief alle   cursusmaterialen, een reader, koffie/thee en lunchbuffet.   Niet-leden betalen € 750.

 certificaat na deelname aan de drie trainingsdagen wordt een VvSL-   certificaat van deelname uitgereikt

 aanmelden

 Inschrijven

 plaatsing

 in volgorde van aanmelding

 meer informatie

 professionalisering@vvsl.nl