Fusiedossier VvSL & NVS-NVL

VvSL en NVS-NVL gaan samen!

Tot onze vreugde kunnen we jullie meedelen dat het voorstel voor de fusie met de NVS-NVL met een overtuigende meerderheid van stemmen (95%) is aangenomen tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering van vanmiddag. Met dit besluit is de weg vrijgemaakt voor een krachtige en toekomstbestendige organisatie.

De volgende stap is het officieel samenvoegen van beide organisaties tot één gezamenlijke vereniging. Dat gebeurt op 1 juli. We hebben met elkaar afgesproken te fuseren op hoofdlijnen. Dat betekent dat de gezamenlijke ambitie en visie voorop staan, maar dat nog niet tot in detail bekend is hoe de vereniging er na de fusie uit ziet. We gaan daar de komende tijd invulling aan geven en houden jullie via de Fusieflits op te hoogte. 

Nogmaals hartelijk dank voor jullie stem en op naar de volgende stap! 

Bekijk hier het persbericht dat naar externe belanghebbenden en enkele media is verstuurd.

Q&A Fusie VvSL - NVS-NVL


NVS-NVL-logo_rgb.jpglogo-vvsl.png

Maandag 2 maart 2020

Er is meer dat ons bindt dan scheidt. Wij delen dit hieronder graag met jullie. 

We hebben hetzelfde doel en hetzelfde belang:

 • goede en degelijk geborgde LOB voor alle leerlingen in het onderwijs;
 • LOB écht in de scholen positioneren en een verantwoordelijkheid van de hele school maken, met oog voor regionale en lokale verschillen;
 • zorgen voor een soepele doorstroom bij alle onderwijsovergangen en bijdragen aan een goede start en studentsucces in het vervolgonderwijs;
 • zorgen dat jongeren zelfbewust, keuzevaardig en met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan;
 • optimale professionalisering van alle LOB-ers in het hele vo en mbo (decanen, LOB-coördinatoren, SLB-ers, mentoren en vakdocenten).

We streven naar één krachtige en toekomstbestendige organisatie, want samen: 

 • zijn we een duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt voor alle leden en stakeholders;
 • nemen we de leiding en vervullen we een brugfunctie tussen alle LOBschakels van leerling tot en met regering;
 • hebben we meer organisatiekracht en doen we geen dingen dubbel;
 • behartigen we de belangen van onze leden beter;
 • zijn we toekomstgericht en toekomstbestendig;
 • zorgen we voor borging van alle producten, diensten en materialen die er tot nu toe ontwikkeld zijn in het onderwijsveld.

We gaan voor kwaliteit in verscheidenheid, want samen: 

 • kunnen we elkaars kwaliteiten versterken (1+1= méér dan 2);
 • maken we leren van elkaar mogelijk;
 • kunnen we elke doelgroep afzonderlijk beter bedienen;
 • staan we dicht bij de leden op de werkvloer en dicht bij de beleidsmakers.

In de volgende stap onderzoeken we hoe dat ‘samen’ eruit kan zien.