Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur heeft de algehele leiding over de vereniging op basis van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de algemene ledenvergadering. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

Het algemeen bestuur bestaat uit VvSL-leden die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De bestuursleden zijn werkzaam (soms: geweest) in het voortgezet onderwijs en in het hoger onderwijs.

Bestuur_2.jpg


Contact met bestuur

  voorzitter  Minette van den Bemd  minette.van.den.bemd@vvsl.nl
  secretaris  Barbara Dresen  secretaris@vvsl.nl
  penningmeester  Jaap de Win  jaap.de.win@vvsl.nl
  leden  Lobke Allersma  lobke.allersma@vvsl.nl

  Rob Doorleijers  rob.doorleijers@vvsl.nl
  Gerard Hogendoorn  gerard.hogendoorn@vvsl.nl
  Annemieke Logtmeijer  annemieke.logtmeijer@vvsl.nl​
  Patricia van der Steen  patricia.van.der.steen@vvsl.nl
  contact over cursusaanbod en scholing

 Lobke Allersma en Annemiek Logtmeijer

  professionalisering@vvsl.nl