Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur heeft de algehele leiding over de vereniging op basis van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de algemene ledenvergadering. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

Het algemeen bestuur bestaat uit VvSL-leden die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De bestuursleden zijn werkzaam (soms: geweest) in het voortgezet onderwijs en in het hoger onderwijs.

Samenstelling bestuur

  voorzitter
  Minette van den Bemd
  minette.van.den.bemd@vvsl.nl
  secretaris
  René van Schie
  secretaris@vvsl.nl
  penningmeester
  Jaap de Win
  jaap.de.win@vvsl.nl
  leden
  Lobke Allersma
  lobke.allersma@vvsl.nl

  Rob Doorleijers
  rob.doorleijers@vvsl.nl
  Barbara Dresen
  barbara.dresen@vvsl.nl​
  Gerard Hogendoorn
  gerard.hogendoorn@vvsl.nl
  Annemieke Logtmeijer
  annemieke.logtmeijer@vvsl.nl​
  Patricia van der Steen
  patricia.van.der.steen@vvsl.nl


Via de naam van het bestuurslid krijg je hem of haar in beeld.