Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur heeft de algehele leiding over de vereniging op basis van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de algemene ledenvergadering. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

Het algemeen bestuur bestaat uit VvSL-leden die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De bestuursleden zijn werkzaam (soms: geweest) in het voortgezet onderwijs en in het hoger onderwijs.


Samenstelling bestuur

voorzitterJeroen Meijerjeroen.meijer@vvsl.nl
secretarisRené van Schiesecretaris@vvsl.nl
penningmeesterJaap de Winjaap.de.win@vvsl.nl
ledenLobke Allersmalobke.allersma@vvsl.nl

Minette van den Bemdminette.van.den.bemd@vvsl.nl
Rob Doorleijersrob.doorleijers@vvsl.nl
Gerard Hogendoorngerard.hogendoorn@vvsl.nl
Patricia van der Steenpatricia.van.der.steen@vvsl.nl


Bestuursportefeuilles

voorzitterschapJeroen Meijerjeroen.meijer@vvsl.nl
secretariaatRené van Schiesecretaris@vvsl.nl
financiënJaap de Winjaap.de.win@vvsl.nl
LOB-ontwikkeling/ innovatieLobke Allersma – Rob Doorleijers – Patricia van der Steen – Jeroen Meijer – René van Schielobke.allersma@vvsl.nl
wet- en regelgevingJaap de Winjaap.de.win@vvsl.nl
aansluiting vo-hoMinette van den Bemd (vo) – Rob Doorleijers (hbo) – Gerard  Hogendoorn (wo) – Patricia van der Steenminette.van.den.bemd@vvsl.nl
rob.doorleijers@vvsl.nl
gerard.hogendoorn@vvsl.nl
scholingRené van Schie – Lobke Allersma – 
Minette van den Bemd – Jeroen Meijer
secretaris@vvsl.nl
congresPatricia van der Steen – Lobke Allersma – Minette van den Bemd – Jeroen Meijer – René van Schiepatricia.van.der.steen@vvsl.nl
kwaliteitsstandaardLobke Allersma

lobke.allersma@vvsl.nl

communicatieRené van Schie – Jeroen Meijersecretaris@vvsl.nl
websiteRené van Schie – Lobke Allersma – Minette van den Bemd – Gerard Hogendoorn – Jaap de Winsecretaris@vvsl.nl
ledenwervingRené van Schiesecretaris@vvsl.nl


Voor vragen, opmerkingen, aandachtspunten kun je de betreffende portefeuillehouder rechtstreeks benaderen.