Algemene ledenvergadering

Waar de meeste communicatie binnen en met de vereniging digitaal plaatsvindt, is de algemene ledenvergadering voor de leden dé gelegenheid om letterlijk van zich te laten horen.

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de VvSL. Elk lid heeft er spreekrecht en alle leden kunnen er hun stemrecht gebruiken, onder andere bij de benoeming van bestuursleden.

In de algemene ledenvergadering worden de onvermijdelijke formele zaken behandeld en afgehandeld, zoals de verenigingsfinanciën. Verder legt het bestuur er verantwoording af over haar werkzaamheden in het afgelopen jaar en legt het haar plannen voor de komende periode mét de bijbehorende begroting ter goedkeuring aan de leden voor.

Sinds de oprichting van de vereniging wordt de algemene ledenvergadering éénmaal per jaar en steeds in combinatie met het jaarlijkse verenigingscongres gehouden.


verslagen

Algemene ledenvergadering 1 november 2018 (concept) 
Algemene ledenvergadering 2 november 2017
Algemene ledenvergadering 3 november 2016