Werkgroepen

Het motto van de VvSL ”van, voor en door schooldecanen en loopbaanbegeleiders” komt onder andere tot uitdrukking wanneer een werkgroep wordt ingesteld. Een werkgroep wordt in het leven geroepen door het algemeen bestuur en krijgt een gerichte opdracht mee. Een werkgroep bestaat voor een beperkte tijd en legt aan het algemeen bestuur verantwoording af.

In maart 2013 werd de werkgroep Kwaliteitsstandaard schooldecanaat/schooldecaan ingesteld. Onder voorzitterschap van Luc Rongen werkten Huub Bexkens, Wim Blok, Hermien Miltenburg, Sandra Ramaekers, Nicole Sponselee en Marlies van Tooren aan een nieuwe LOB-formule. In juli 2014 bracht de werkgroep haar eindverslag uit.

Momenteel is een vervolgwerkgroep Kwaliteitsstandaard schooldecanaat/schooldecaan actief om een beroepsstandaard voor schooldecanen op te stellen. De werkgroep bestaat uit: 

voorzitterPatricia van der Steen                         

patricia.van.der.steen@vvsl.nl

ledenFrederike Albrecht

Lobke Allersma
Huub Bexkens
Bär Derkx


Publicatie

Eindverslag van de Werkgroep Kwaliteitsstandaard decanaat, juli 2014