Werkgroepen

Het motto van de VvSL ”van, voor en door schooldecanen en loopbaanbegeleiders” komt onder andere tot uitdrukking wanneer een werkgroep wordt ingesteld. Een werkgroep wordt in het leven geroepen door het algemeen bestuur en krijgt een gerichte opdracht mee. Een werkgroep bestaat voor een beperkte tijd en legt aan het algemeen bestuur verantwoording af.

In maart 2013 werd de werkgroep Kwaliteitsstandaard schooldecanaat/schooldecaan ingesteld. Onder voorzitterschap van Luc Rongen werkten Huub Bexkens, Wim Blok, Hermien Miltenburg, Sandra Ramaekers, Nicole Sponselee en Marlies van Tooren aan een nieuwe LOB-formule. In juli 2014 bracht de werkgroep haar eindverslag uit.

Een vervolgwerkgroep bestond (in wisselende samenstelling) uit Frederike Albrecht, Lobke Allersma, Huub Bexkens, Bär Derkx, Nicole Sponselee en Patricia van der Steen. De opdracht? Het opstellen van een beroepsstandaard.
Op 12 oktober 2017 kon door het bestuur de ”Kwaliteitsstandaard decaan/loopbaanbegeleider” worden vastgesteld. Het document vormt een stevige basis voor een goed gesprek met de schoolleiding over de positie van LOB in de school, de taken van de decaan/loopbaanbegeleider en de facilitering die daarbij past.


Publicaties

Eindverslag van de Werkgroep Kwaliteitsstandaard decanaat, juli 2014
LOB-urenformule
Kwaliteitsstandaard decaan/loopbaanbegeleider