Leidinggeven aan LOB

Als decaan ben je de spin in het web van de loopbaanbegeleiding van je leerlingen. Voor de meeste decanen is het echter onmogelijk alle leerlingen de benodigde persoonlijke aandacht te geven. Om alle leerlingen te bereiken schakelt de decaan de mentoren in. Als intermediair en als motivator die leerlingen stimuleert zich bezig te houden met hun toekomst in en na school. Niet alle mentoren zijn vanuit zichzelf gemotiveerd en voldoende toegerust om deze taak op zich te nemen. En zo wordt de decaan ineens projectleider van een project met medewerkers. Dat betekent leidinggevende werkzaamheden waarop niet iedere decaan is voorbereid. Formeel heeft de decaan geen leidinggevende positie, maar wel is de decaan verantwoordelijk voor de uitvoering van de LOB-activiteiten op school. 

Inhoud:

In de training Leidinggeven aan LOB staat de vraag centraal: hoe zorg ik er als decaan voor dat mentoren hun begeleidende taak in de keuzebegeleiding oppakken en wij samen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor deze taak en de beoogde resultaten? Hoe spreek ik mentoren aan wanneer deze de LOB-taak niet oppakken? Hoe zorg ik voor een klimaat waarin mentoren zich (kunnen) ontwikkelen tot de LOB-begeleider die de leerling nodig heeft? Hoe werk ik hierin samen met de schoolleiding? 

De schoolleiding is de opdrachtgever van de decaan en laat de verantwoordelijkheid voor ”het project LOB” graag aan de decaan. Vaak is dat prettig, omdat dit veel ruimte voor eigen invulling biedt. Soms is dat lastig, want betrokkenheid van de schoolleiding is een belangrijke voorwaarde om een goede LOB, gedragen door alle betrokkenen (leerlingen, ouders, mentoren, vakdocenten, vervolgonderwijs, beroepenveld), tot stand te brengen.

In de training ga je uit van je eigen interne schoolsituatie, breng je in kaart wat je als decaan van wie verwacht en hoe je de communicatie met de schoolleiding, mentoren, leerlingen en vakdocenten vormgeeft. Je werkt aan een meerjarenplan waarin mentoren zich kunnen ontwikkelen tot de LOB-begeleider die jij voor ogen hebt. Je kijkt als decaan naar de rol die je zelf hebt in het bereiken van optimale LOB-resultaten. Verder maak je kennis met diverse managementprincipes die van toepassing zijn op de rol die je als decaan ten aanzien van collega’s hebt. 

Voor wie?

De inhoud van de training is niet specifiek gericht op de havo/vwo-situatie. Vmbo/mavo-decanen hebben immers met dezelfde managementproblematiek te maken. De cursus is dus voor alle decanen en loopbaanbegeleiders in het vo geschikt! Wel is enige ervaring een voordeel, de cursus leent zich wat dat betreft als vervolg op de cursus ‘Startende decanen’.

DATA
24/09,08/10, 12/11

Cursus gaat in het najaar niet door. Interesse in deze cursus, neem dan contact op met professionalisering@vvsl.nl

TIJDSTIP
09.30 tot 16.30 uur 

LOCATIE
Domstad (Utrecht)

KOSTEN
€ 650,-* voor leden
€ 750,-* voor niet-leden
(*bedrag excl. BTW)


TRAINER
Annemiek Jonkers